พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q หายใจไม่สุดและมีเสมหะตลอดเวลาคอแห้งตลอดหิวแต่นำ้

  29-01-2017 20:43:19

  หายใจไม่สะดวกหายใจไม่สุดต้องถอนหายใจก่อนถึงจะหายใจเข้ามีเสมหะตลอดคอแห้งหิวแต่นำ้เป็นมาประมาณเกือบปีแล้วไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรค่ะ


  30-01-2017 17:38:48

  อันนี้ อาการหลายอย่าง อาจต้องไปตรวจกับแพทย์เพิ่มเติมนะคะ

  หายใจไม่สะดวก ควรดูทางเดินหายใจ ตั้งแต่ จมูก หลอดลม ปอด 

  คอแห้งกระหายน้ำ อาจต้องดูเกลือแร่ในร่างกาย น้ำตาลในเลือด ควร ตรวจเลือดและปัสสาวะเพิ่มเติมค่ะ

Loading ...
Success