พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย (อายุรกรรม)

พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย (อายุรกรรม)

พญ. ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย

อายุรแพทย์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

คุณหมอเจ้าของ facebook page ‘กระตุกต่อม’

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลราชวิถี
  • Basic Researcher at Division of Nephrology and Endocrinology, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

เวลาออกตรวจ

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

อาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต-เลิดสิน

โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์

  • พฤหัสบดี            16.00-20.00 น.
  • เสาร์                08.00-12.00 น.

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล

  • อังคาร              18.00-21.00 น.
  • อาทิตย์              08.00-15.00 น.


Loading ...
Success