พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q เท้าบวม

  27-11-2016 22:56:42

  มีอาการเท้าบวมจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน กรณีเช่นนี้เป็นเพราะอะไรค่ะ เกี่ยวกับระบบไตหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ


  28-11-2016 14:06:26

  เท้าบวมจากนั่งนาน สามารถเกิดได้เนื่องจากเลือดไปกองอยู่ส่วนล่าง มักเป็นตอนเย็นๆ หลังนั่งหรือยืนนาน

  หากปัสสาวะปกติ ไม่มีปัสสาวะเป็นฟอง หรือมีหนังตาบวมหลังตื่นนอนตอนเช้า แนะนำ ตรวจ อัลบูมินในเลือด การทำงานของไต ตับ และปัสสาวะค่ะ


  14-02-2018 14:51:37


  14-02-2018 14:51:54

  ขอบคุณค่ะ

Loading ...
Success