พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q นอนแล้วมือชา

    07-10-2016 15:51:54

    ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา บางคืนเมื่อนอนหลับไป พอตื่นขึ้นมามีอาการมือชาทั้ง 2 ข้าง ต้องเหยียดแขนตรงไว้สักครู่จึงหายชา ควรทำอย่างไร ควรไปตรวจร่างกายไหมคะ? ขอบคุณค่ะ


    10-10-2016 10:46:08

    ถ้าเป็นแล้วหาย ในเวลาที่ไม่นานมากนัก อาจจะไม่ต้องก็ได้ครับ แต่ถ้ากว่าจะหายก็เกือบครึ่งวัน หรืออาการไม่ได้แค่ชาแต่มีอ่อนแรงด้วย ต้องไปตรวจครับ 

Loading ...
Success