พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.อุเทน บุญอรณะ (ระบบประสาท)

นพ.อุเทน   บุญอรณะ    (ระบบประสาท)

นพ.อุเทน บุญอรณะ

อายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยา

คุณหมอเจ้าของเพจ 'หมอตุ๊ด'

เจ้าของผลงานหนังสือ 'กว่าเจ้จะเป็นหมอ' และ 'Wake up ชะนี'

คุณหมอที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพให้ 94EFM

    การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาออกตรวจ

โรงพยาบาลวิภาราม

 • จันทร์              08.00-20.00 น.
 • อังคาร             08.00-17.00 น. 
 • พุธ                08.00-17.00 น.
 • พฤหัสบดี           08.00-14.00 น.
 • อาทิตย์             08.00-17.00 น.


Loading ...
Success