พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q โรคg6pd

    29-06-2018 20:03:08

    โรคg6pdสามารถทานยาฮอร์โมนได้ไหมค่ะ หรืออาจจะเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติก็สามารถทานได้ไหมค่ะ


    01-07-2018 10:41:00

    ฮอร์โมนที่ว่า ไม่ทราบว่าต้องการทานฮอร์โมนอะไรคะ แต่ปกติ ถ้ายังอยู่ในวัยหนุ่มสาว จะมีการสร้างฮอร์โมนปกติ อยู่แล้ว  ไม่น่าต้องเสริมฮอร์โมนค่ะ

Loading ...
Success