พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q หายใจไม่อิ่ม มีเหงื่อออกศีรษะมากค่ะ

  26-06-2018 13:29:30

  หายใจไม่อิ่มเป็นมา17วันแล้วค่ะ


  26-06-2018 23:57:44

  ประวัติค่อนข้างสั้นมากครับ รบกวนเล่ารายละเอียดของอาการให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้นะครับ ตัวอย่างเช่น มีแน่นหน้าอก ใจสั่น ไอ หายใจมีเสียงหวีด ทานจุ เบื่ออาหาร นน.ลด ฯลฯ ร่วมด้วยหรือไม่ครับ

  สำหรับทั้งสองอาการมีร่วมกันได้ ทั้งกรณีหายใจไม่อิ่ม มีภาวะพร่องออกซิเจน จะมีการตอบสนองจากระบบประสาทอัตโนมัติทำให้มีเหงื่อออกมากได้ อย่างที่สองคือเกิดร่วมกันพร้อมๆกัน อาจเกิดจากความผิดปกติทางระบบ ได้แก่ ไทรอยด์เป็นพิษ อาการไข้ หรือโรคหัวใจ เนื่องจากประวัติเพียงเล็กไม่สามารถแยกภาวะต่างๆเหล่านี้ได้ ถ้ายังมีอาการต่อเนื่องรบกวนชีวิตประจำวันแนะนำไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครับ

Loading ...
Success