พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.ฤทธิกร อภิณหพานิชย์ (อายุรกรรม)

นพ.ฤทธิกร อภิณหพานิชย์ (อายุรกรรม)

นพ. ฤทธิกร อภิณหพานิชย์

อายุรแพทย์ สาขาทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

อาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต-เลิดสินLoading ...
Success