พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ระบบประสาทและสมอง

  • Q มีอาการปวดหัวบ่อยๆ

    18-07-2018 18:48:47

    ผมมีอาการปวดหัวบ่อยๆ ไม่รุนแรง ปวดไม่ซ้ำที่เกิดจากอะไรครับ


    19-07-2018 18:22:57

    ส่วนมากถ้าปวดไม่ซ้ำที่มักไม่ใช่กรณีร้ายแรง แต่แนะนำให้พบแพทย์เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ

Loading ...
Success