พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.กฤติกา ศิริธานันท์ (ระบบประสาท)

พญ.กฤติกา ศิริธานันท์ (ระบบประสาท)

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์

อายุรแพทย์ระบบประสาทเชี่ยวชาญด้านโรคลมชัก (epilepsy) และกลุ่มโรคสมองเสื่อม (dementia)

   การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ​ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship of clinical neurophysiology and epilepsy, University hospital, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
  • Certification of clinical neurophysiology, EEG and epilepsy, Cleveland clinic, Ohio, USA
  • Asia pacific dementia education initiative course at National Ageing Research Institute and Austin Health, Melbourne, Australia
     

   เวลาออกตรวจ

   อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 Loading ...
Success