พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q วุ้นตาเสื่อม+ต้อกระจก

  15-09-2016 14:47:03

  เริ่มมีอาการวุ้นตาเสื่อมในตาข้างที่เป็นต้อกระจก 1.ถ้ารักษาต้อกระจกโดยผ่าตัดและฝังเลนส์เทียม อาการวุ้นตาเสื่อมจะหายหรือไม่คะ 2. ถ้าปัจจุบันต้อกระจกยังไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต จะมีข้อเสียหรือข้อควรกังวลอะไรถ้าต้องการผ่าต้อและฝังเลนส์เทียม (ต้องการผ่าและฝังเลนส์เทียมเนื่องจากมีปัญหาสายตาสั้นและยาว ) ขอบคุณค่ะ


  15-09-2016 16:55:43

  1. เป็นคนละส่วนกันค่ะ....

  การผ่าตัดต้อกระจก คือ การเอาเลนส์ตาที่ขุ่นออกและใส่เลนส์ตาเทียม

  ส่วนอาการวุ้นตาเสื่อมคือ การที่วุ้นในตาบางจุดมีการขุ่น ทำให้เห็นเหมือนมีหยากไย่ลอยไปมา วุ้นตาเป็นส่วนที่อยู่หลังต่อเลนส์ตาโดยที่การผ่านตัดต้อกระจะตามปกติจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนนี้เลยค่ะ 

  ดังนั้นการผ่าตัดต้อกระจกจึงไม่ได้ทำให้วุ้นตาเสื่อมหายไป

  2. การผ่าตัดต้อกระจกมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน แต่อัตราการเกิดค่อนข้างต่ำ การผ่าตัดในระยะที่เป็นมากหรือน้อย(ยังไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างในรายของคุณ Apple) ก็มีข้อที่ต้องระวังไม่ต่างกันค่ะ^^

Loading ...
Success