พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย (ตา)

พญ.วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย (ตา)

พญ. วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย

จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   เวลาออกตรวจ

   จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

   อาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต-เลิดสิน

   โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 

  • ศุกร์            16.30 - 19.30 น.


Loading ...
Success