พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

  • Q หัวร้อน

    20-08-2017 15:27:32

    อยากถามว่าลูกมีอาการศีรษะร้อนแล้วขี้ตาแฉะสีเขียวแล้วมีไข้ด้วยมีวิธีรักษาอย่างไร


    20-08-2017 21:57:30

    คงตอบได้ในประเด็นขี้ตาสีเขียวนะครับ เนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียที่เยื่อบุตาขาวเลยทำให้ขี้ตามีสีเขียวอาจตามหลังจากการที่เด็กเป็นหวัดได้ครับ. ซึ่งต้องใช้ยาหยอดตาในกลุ่มที่มียาปฎิชีวนะด้วยครับจึงสามารถขจัดขี้ตาสีเขียวได้ครับส่วนเรื่องมีไข้อาจต้องปรึกษากุมารแพทย์ครับ แนะนำควรพบจักษุแพทย์และกุมารแพทย์ครับ

Loading ...
Success