พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

 • Q อยู่เฉยๆฟันเอียงเข้าด้านในทั้งทีไม่เคยเป็นครับ

  02-09-2018 13:15:10

  อยู่เฉยๆฟันเอียงเข้าด้านในทั้งทีไม่เคยเป็นครับ ทำไงถึงเป็นเหมือนเดิมครับ


  03-09-2018 18:15:49

  สวัสดีครับ ฟันของเรานั้นสามารถขยับได้ตลอดเวลาครับ จากสาเหตุที่แตกต่างกันเช่น การเจริญเติบโตของขากรรไกร การสูญเสียฟันข้างเคียง หรือการใช้งานของขากรรไกรและฟันเป็นต้น 

     ทั้งนี้การที่ฟันของได้เราได้ขยับออกจากตำแหน่งเดิมแล้ว จะสามารถแก้ไขได้

Loading ...
Success