พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ทพ.ศุภกิตติ์ ซ้องสุข (ทันตแพทย์)

ทพ.ศุภกิตติ์  ซ้องสุข (ทันตแพทย์)

ทพ.ศุภกิตติ์ ซ้องสุข

ทันตแพทย์

   การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ

   Class One Dental Clinic จังหวัดนนทบุรี

  • จันทร์-อาทิตย์        11.00-20.00 น.

 Loading ...
Success