พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q ฟันกรามเอียงเข้าด้านใน

    14-11-2017 04:55:02

    ฟันกรามซ้ายด้านใน 3 ซี่ มีลักษณะเอียงล้มเข้าด้านใน ทำให้เวลาที่เราเคี้ยวอาหารฟันกรามด้านบนซี่ในสุดไม่สบกับฟันด้านล่างเลยแต่จะโดนเหงือด้านในสุดแทน ตอนนี้ฟันด้านขวาก้อเริ่มมีปัญหาคล้ายๆกันแล้ว ลำบากมากตอนกินข้าว และฟันด้านบนและฟันล่างไม่เท่ากันด้วยด้านบนมี16ด้านล่างมี14 อยากทราบว่าถ้าจัดฟันแล้วจะทำให้ฟันที่เอียงกลับมาในรูปแบบเดิมได้ไหมคะ?


    21-11-2017 11:07:32

    การจัดฟันสามารถแก้ไขให้ฟันกรามที่ล้มเอียงกลับสู่ตำแหน่งปกติ และจะช่วยให้การบดเคี้ยวดีขึ้นได้ค่ะ ทั้งนี้ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมจากทันตแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

Loading ...
Success