พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ทพญ.วิมลทิพย์ มุทานนท์ (ทันตแพทย์จัดฟัน)

ทพญ.วิมลทิพย์  มุทานนท์ (ทันตแพทย์จัดฟัน)

ทพญ.วิมลทิพย์ มุทานนท์

ทันตแพทย์จัดฟัน

   การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ

   Class One Dental Clinic จังหวัดนนทบุรี

  • จันทร์-อาทิตย์        11.00-20.00 น.


Loading ...
Success