พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ผิวหนัง

  • Q กล้ามเนื้อหน้า

    29-12-2016 19:20:25

    มีวิธีที่จะทำให้กล้ามเนื้อกรามไม่ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง โดยไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์มั้ยคะ ถ้าเราเคี้ยวข้าวน้อยๆ กินของนิ่มๆจะช่วยให้กล้ามเนื้อเล็กลงหรือไม่ ตอนนี้ฉีดโบท็อกมาปีกว่าแล้ว ไม่อยากฉีดซ้ำค่ะ แต่ก็ไม่อยากกรามใหญ่เท่าแต่ก่อน


    08-01-2017 10:53:17

    กล้ามเนื้อหน้าจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้เล็กน้อยตามระดับการใช้งานค่ะ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกาย ถ้าเราใช้งานเยอะ ยกเวทหนักๆบ่อยๆก็จะได้กล้ามล่ำๆใหญ่ๆ ถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันเลยเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อก็จะลีบเล็กลงไปในที่สุดค่ะ

Loading ...
Success