พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล (ผิวหนังและชะลอวัย)

พญ.พิรญาณ์  ธำรงธีระกุล (ผิวหนังและชะลอวัย)

พญ.พิรญาณ์ ธำรงธีระกุล

ตจแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง), เวชศาสตร์ชะลอวัย

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • MSc in Dermatology, Boston University
  • American Board of Anti-aging Medicine, University of South Florida

เวลาออกตรวจ

   โรงพยาบาล BNH

  • จันทร์-พฤหัสบดี      09.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
  • ศุกร์                15.00 - 20.00 น.


Loading ...
Success