พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

 • Q ตกขาวปนเลือด

  08-01-2018 11:07:45

  ฉันอายุ24ปีค่ะ ฉันมีข้อส่งสัยอยากถามว่าฉันเป็นประจำเดือนหายได้ประมาณ1อาทิต อยู่ๆก็เป็นตกขาวปนเลือดทั้งๆทีดิฉันไม่เคยเป็นมาก่อนฉันไม่เคยมีเพศสัมพันไม่ได้แต่งงาน จะเป็นๆหายปนกับตกขาวใสไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ปวดท้องไม่มีอาการใดๆๆฉันเป็นมา3-4วันแล้วค่ะกังวนมากฉันกลัวมากอยากรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร


  10-01-2018 22:54:54

  มีความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอ ทุก28วัน ประมาณวันที่10ของรอบเดือนขึ้นไปจะเริ่มรู้สึกมีตกขาวใสๆออกมาเปื้อนกางเกงในมากขึ้น จนถึงประมาณวันที่15-16(นับจากวันมีประจำเดือนวันแรก)ตกขาวใสจะน้อยลงหรือหายไป หลังจากนั้นจะมีตกขาวคล้ายแป้งแฉะขาวๆมาแทนมากขึ้นจนถึงวันมีประจำเดือนรอบถัดไป บางคนช่วงประมาณวันที่12-13นับจากวันแรก จะมีเลือดจางๆหรือแดงปนมากับปกขาวไสๆด้วย

  เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนรังไข่ที่เกิดก่อนไข่ตกในช่วงแรกและหลังไข่ตกในช่วงหลัง ช่วงที่มีเลือดออกมักจะตรงกับช่วงที่มีไข่ตกออกมาจากรังไข่ บางคนมีอาการนี้ บางคนไม่มี คนที่มีอาการนี้ก็อาจมีแค่บางเดือน เลือดที่ออกมักออกไม่มากเหมิอนประจำเดือนและมักเป็นวันเดืยวสองวันแต่ก็มีได้จากสีจางๆจนถึงสีแดง

  สรุปเป็นอาการปกติของผู้หญิงวัยมีประจำเดือนหรือวัยเจริญพันธุ์ครับ

Loading ...
Success