พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล (สูตินรีเวช)

นพ.ธีรศักดิ์         ธำรงธีระกุล      (สูตินรีเวช)

พลตรี นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล

สูตินรีแพทย์, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ผู้เชียวชาญการรักษาผู้มีบุตรยากและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

     การศึกษา

  • เแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


Loading ...
Success