พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q การตั้งครรภ์

    16-08-2016 19:29:32

    ดิฉันตั้งครรภ์ได้ 6 สัปดาห์แล้วแท้งค่ะ เป็นเพราะออกกำลังกายช่วงที่ตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ มีข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรทำช่วงตั้งครรภ์บ้างคะ


    18-08-2016 16:26:14

    ไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าการออกกำลังกายตามปกติเป็นสาเหตุของการแท้งบุตรในครรภ์ระยะแรกๆ ส่วนใหญ่การแท้งช่วงระยะแรกๆมักเกิดจากความผิดปกติของตัวอ่อนเองและการไม่สบายจากการติดเชื้อเป็นไข้ หรือคนมีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคตับเรื้อรังและโรคไตเรื้อรังโรคภูมิแพ้ตัวเองต่างๆ(autoimmune diseases) การป้องกันได้คือรักษาสุขภาพที่ดีก่อนตั้งครรภ์และฝากครรภ์ตั้งแต่ระยะแรกๆเลยเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์เพื่อตรวจว่าเรามีโรคอะไรที่ไม่รู้ตัวมาก่อนหรือมีอยู่แล้วก็รีบแก้ไข ถ้าเป็นคนชอบออกกำลังกาย การรับคำแนะนำจากแพทย์ว่าระยะใดควรออกกำลังกายแบบใดจึงจะเหมาะกับสภาพของแต่ละคนไปจากการฝากด้วย

Loading ...
Success