พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q การตั้งครรภ์

    09-10-2017 05:44:32

    เคยแท้งมา1ครั้ง หมอบอกว่าไข่ฟ่อ แล้วจะปล่อยมีน้องอีก จำเป็นต้องไปตรวจความพร้อมก่อนมีบุตรไหมค่ะ


    10-10-2017 02:30:53

    ควรตรวจก่อนค่ะ เพื่อประเมินความเสี่ยงแท้งซ้ำ

Loading ...
Success