พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.อัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ (สูตินรีเวช)

พญ.อัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ (สูตินรีเวช)

พญ.อัญชุลี พฤฒิวรนันทน์

สูตินรีแพทย์, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

   โรงพยาบาลวิภาวดี

  • อังคาร              10.00-13.00 น.
  • พุธ                 10.00-13.00 น.
  • พฤหัสบดี            10.00-15.00 น.
  • ศุกร์                14.00-18.00 น.
  • อาทิตย์              13.00-16.00 น.


Loading ...
Success