พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย (อายุรกรรม)

พญ.ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย (อายุรกรรม)

พญ. ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย

อายุรแพทย์ สาขาโรคติดเชื้อ

  การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล              

   เวลาออกตรวจ

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

อาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต-เลิดสิน

โรงพยาบาลสุขุมวิท

  • อังคาร            17.00-20.00 น.
  • พฤหัสบดี          17.00-20.00 น.
  • เสาร์              09.00-12.00 น.


Loading ...
Success