พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ภก.อติรุจ ชวลิตวัชระ (เภสัชกร)

ภก.อติรุจ ชวลิตวัชระ (เภสัชกร)
ภก. อติรุจ ชวลิตวัชระ
เภสัชกร
 
การศึกษา
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน
  • 2555-ปัจจุบัน: เจ้าของและเภสัชกรประจำร้านขายยาคลีนิกยา http://www.clinicya.com/
  • 2552-2554   : Medical representative, Eli Lilly Asia Inc (Thailand Branch)


Loading ...
Success