พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน (กายภาพบำบัดและกีฬา)

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน (กายภาพบำบัดและกีฬา)

พ.ภัทรภณ อติเมธิน

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง และอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง

คุณหมอเจ้าของเพจ Learn'n'Run

  การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Sports Medicine​: Research Fellow(Running Injuries) at Spaulding National Running Center, Spaulding Rehabilitation Hospital, Harvard Medical School, MA, USA

  เวลาออกตรวจ

  Running Clinic โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

  • พุธ           11.00-19.00 น.
  • เสาร์          08.00-14.00 น.


Loading ...
Success