พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.สาธิดา อิงคะกุล (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

พญ.สาธิดา อิงคะกุล (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

พญ. สาธิดา อิงคะกุล

ศัลยแพทย์ทั่วไป และศัลยแพทย์ตกแต่ง 

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

  • อังคาร             10.00 - 14.00 น.

คลินิกส่วนตัว

  • พุธ - อาทิตย์              


Loading ...
Success