พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.นนทพรรธน์ กันตถาวร (อายุรกรรม)

นพ.นนทพรรธน์ กันตถาวร (อายุรกรรม)

นพ.นนทพรรธน์ กันตถาวร

อายุรแพทย์ สาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
    โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

เวลาออกตรวจ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล

  • จันทร์              08.00-12.00 น.
  • อังคาร             08.00-17.00 น.
  • พุธ                08.00-17.00 น.
  • พฤหัส              08.00-17.00 น.
  • อาทิตย์             08.00-17.00 น.


Loading ...
Success