พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (หู คอ จมูก)

พญ.ธิตินิจ   สุนทรเวสน์         (หู คอ จมูก)

พญ.ธิตินิจ สุนทรเวสน์

โสต ศอ นาสิกแพทย์ (แพทย์หู คอ จมูก), ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

  การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Loading ...
Success