พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.นิอร บุญเผื่อน (ผิวหนังเด็ก)

พญ.นิอร บุญเผื่อน (ผิวหนังเด็ก)

พญ.นิอร บุญเผื่อน

กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา (โรคผิวหนังเด็ก)

อาจารย์แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง

คุณหมอเจ้าของ facebook page 'ผิวเด็ก'

     การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตร เลเซอร์ผิวหนัง “Cutaneous Laser & Surgery” สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

 

เวลาออกตรวจ

สถาบันโรคผิวหนัง

 • จันทร์  
  09.00 - 12.00 น.    แผนกผู้ป่วยนอก (โรคผิวหนังทั่วไป)     
  16.30 - 20.00 น.    คลินิกพิเศษนอกเวลา (โรคผิวหนังทั่วไปและเลเซอร์)     
 • อังคาร              แผนกผู้ป่วยนอก (โรคผิวหนังทั่วไป)
  09.00 - 12.00 น.    ทุกวัน       
  13.00 - 15.00 น.     เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน   
 • พุธ     
  13.00-15.00 น.       คลินิกผิวหนังเด็ก (เฉพาะเด็กอายุ 0-15 ปี)    

ลัลลลิตาคลินิก คลินิกเฉพาะทางเด็กและผิวหนัง 

 • อังคาร-ศุกร์     17.30 - 20.00 น.  
 • ​เสาร์-อาทิตย์     12.00 - 20.00 น.   

โรงพยาบาลธนบุรี 2 

 • อาทิตย์          08.30 - 11.00 น.    แผนกกุมารฯ ชั้้้น 2     


Loading ...
Success