พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.สินี เวศย์ชวลิต (ผิวหนัง)

พญ.สินี  เวศย์ชวลิต (ผิวหนัง)

พญ. สินี เวศย์ชวลิต

ตจแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง)

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธนบุรี 1  
  • เสาร์     13.00-18.00 น.
โรงพยาบาลนครธน  
  • อาทิตย์   9.00-16.00 น.


Loading ...
Success