พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.เปลวฟ้า วังสุริยนันท์ (ศัลยแพทย์)

นพ.เปลวฟ้า วังสุริยนันท์ (ศัลยแพทย์)

นพ.เปลวฟ้า วังสุริยนันท์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   เวลาออกตรวจ

   ห้องตรวจศัลยกรรม โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

  • พฤหัส      09.00 - 12.00 น.

   V Clinic เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  • พุธ         17.00 - 20.00 น.
  • ศุกร์        17.00 - 20.00 น.
  • เสาร์        09.00 - 20.00 น.

 Loading ...
Success