พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ชุลีกร วรยิ่งยง (ผิวหนัง,ความงาม,เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก,แผนไทย,ฝังเข็ม)

พญ.ชุลีกร วรยิ่งยง (ผิวหนัง,ความงาม,เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก,แผนไทย,ฝังเข็ม)

พญ.ชุลีกร วรยิ่งยง 

ตจแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง)

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

แพทย์ฝังเข็มและการแพทย์ทางเลือก

   การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโทด้านผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คะแนนยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝังเข็ม มหาวิทยาลัยเฉิงตูร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
 • ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
 • ใบรับรองการอบรมหลักสูตรการอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีน สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย
 • ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองการอบรมระยะสั้นการกดจุดบำบัดโรค โยคะ
  เพื่อสมาธิและปราณายามะ 

   เวลาออกตรวจ

   ศูนย์ความงามเลเซอร์ผิวพรรณ โรงพยาบาลพญาไท 2

 • พุธ        9.00-16.00 น.

   โรงพยาบาลยันฮี            

 • จันทร์      17.00-20.00 น.
 • เสาร์       10.00-20.00 น.

   โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 • พฤหัส      9.00-12.00 น.                                          
 • อาทิตย์     9.00-12.00น.

ติดตามความรู้ผิวหนัง ความงาม สุขภาพจากหมอหนึ่งได้ทาง www.facebook.com/dr1chuleekorn และ dr1wellness.blogspot.comLoading ...
Success