พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.ศรัณย์ องค์ชัยวัฒนะ (ศัลยแพทย์)

นพ.ศรัณย์ องค์ชัยวัฒนะ (ศัลยแพทย์)

นพ.ศรัณย์ องค์ชัยวัฒนะ

ศัลยแพทย์ทั่วไป

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
    โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า


Loading ...
Success