พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.สุบรรณ วงศ์ประไพโรจน์ (ผ่าตัดสมอง)

นพ.สุบรรณ วงศ์ประไพโรจน์ (ผ่าตัดสมอง)

นพ.สุบรรณ วงศ์ประไพโรจน์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่ศีรษะและไขสันหลัง, เส้นเลือดในสมองแตก, เนื้องอกในสมอง, น้ำในโพรงสมองผิดปกติ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลสมุทรสาคร

  • จันทร์                      08.00 - 12.00 น.
  • อังคาร                     13.00 - 15.00 น.

ห้องตรวจศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลเอกชัย

  • พฤหัส                      16.00 - 18.00 น.

ห้องตรวจศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลมหาชัย

  • พุธ (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  16.00 - 18.00 น.

ห้องตรวจศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลมหาชัย 2

  • ​พุธ (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)    16.00 - 18.00 น.

ห้องตรวจศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร

  • อังคาร (สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน) 16.00 - 18.00 น.


Loading ...
Success