พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.พนธกร พานิชกุล (กระดูกและข้อ)

นพ.พนธกร พานิชกุล (กระดูกและข้อ)

นพ.พนธกร พานิชกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณะสภาพข้อสะโพก-ข้อเข่าและข้อเทียม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Fellowship in Adult Hip and Knee Reconstructive Surgery
  • Clinical fellow at University of Western Ontario, London, Canada
  • Anderson Clinic, Alexandria, Virginia, USA
  • Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

   เวลาออกตรวจ

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • จันทร์               08.00 - 17.00 น.
 • อังคาร              13.00 - 17.00 น.
 • พฤหัสบดี            08.00 - 17.00 น.
 • ศุกร์                08.00 - 17.00 น.
 • เสาร์                12.00 - 17.00 น.


Loading ...
Success