พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.วรุตม์ ทองใบ (เด็ก)

นพ.วรุตม์ ทองใบ (เด็ก)

นพ.วรุตม์ ทองใบ

กุมารแพทย์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

คุณหมอเจ้าของ facebook page ‘ครบเครื่องเรื่องเลี้ยงลูกกับหมอเดียร์’ และ ‘ครบเครื่องเรื่องภูมิแพ้เด็กกับหมอเดียร์’

     การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


Loading ...
Success