พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์ (โรคมะเร็ง)

พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์ (โรคมะเร็ง)

พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

  การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ​อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Research fellow (Medical Oncology), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, United State of America

   เวลาออกตรวจ

   โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขLoading ...
Success