พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.นันทวัฒน์ ศิริธานันท์ (ทางเดินปัสสาวะ)

นพ.นันทวัฒน์ ศิริธานันท์ (ทางเดินปัสสาวะ)

นพ. นันทวัฒน์ ศิริธานันท์

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะ และสุขภาพเพศชาย

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   เวลาออกตรวจ

​   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขLoading ...
Success