พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.วรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ์ (แพทย์ฉุกเฉิน)

นพ.วรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ์ (แพทย์ฉุกเฉิน)
นพ. วรัญชัย มุขบัณฑิตพงษ์
 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 
   การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
  • Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Trauma Life Support (ATLS)
   เวลาออกตรวจ
   
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำแผนกฉุกเฉินและศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
   
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  • อังคาร           07.00 - 23.00 น.


Loading ...
Success