พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย (ผิวหนัง, ผมร่วง)

พญ.ศกุนี   นิรันดร์วิชย                    (ผิวหนัง, ผมร่วง)

พญ.ศกุนี นิรันดร์วิชย

ตจแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Clinical fellowship in Hair disorders and Hair transplantation)

เวลาออกตรวจ 

Hair Restoration Medical Center
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 • อังคาร     15.00-19.00 น.
 • พุธ        13.00-19.00 น.


Loading ...
Success