พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

เจาะตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วที่นิ้วไหนดี?


วิธีเจาะน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
และเลือกเจาะตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วที่นิ้วไหนดี?

1. เตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว แถบตรวจ เข็มเจาะ แอลกอฮอล์70% สำลีแห้งและสะอาด
2. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. เลือกนิ้วที่ต้องการเจาะ ควรเลือกเจาะ นิ้วกลางหรือนิ้วนาง เนื่องจากใช้งานน้อยกว่านิ้วชี้ จึงควรเจาะน้ำตาลนิ้วที่ใช้งานไม่มาก (เก็บนิ้วชี้ไว้ใช้งาน) นอกจากนี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง มีเยื่อหุ้มเอ็นแยกกันในแต่ละนิ้ว หากนิ้วใดนิ้วหนึ่งติดเชื้อ ก็จะไม่ค่อยลามไปนิ้วอื่น
4. นวดคลึงนิ้ว ไล่เลือดจากโคนนิ้ว ไปที่ปลายนิ้ว และเช็ดทำความสะอาดนิ้วด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ รอจนแอลกอฮอล์แห้ง
5. ระหว่างรอแอลกอฮอล์แห้ง ให้เตรียมเปิดเครื่องเจาะน้ำตาล และเสียบแถบตรวจ
6. ใช้เข็มเจาะที่ด้านข้างของปลายนิ้ว เพราะ เจ็บไม่มากเท่าตรงกลางนิ้ว (ด้านข้างเส้นประสาทมาเลี้ยงน้อยกว่า) 
7. บีบเลือดหยดแรกทิ้ง เช็ดเลือดหยดแรกออกด้วยสำลีแห้ง เนื่องจากเลือดหยดแรกมักจะปนเศษเซลล์และเนื้อเยื่อ แล้วใช้เลือดหยดที่ 2 หยดลงแถบตรวจ และรออ่านค่า
8. ใช้สำลีแห้ง กดหยุดเลือด
9. เก็บอุปกรณ์ทิ้งในภาชนะที่ป้องกันเข็มแทงทะลุ

โดย พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย

อ้างอิงจาก: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.dmsc.moph.go.th/kmdmsc/userfiles/files/BloodCheck_DM.pdf

***หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาสุขภาพ สามารถสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมได้ง่ายๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ คลิกที่นี่ เพื่อ log in แล้วพิมพ์คำถามของคุณ หลังจากนั้นรอรับคำตอบทาง email โดยเราจะมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่ตรงกับปัญหาของคุณมากที่สุด เพื่อตอบคำถามนั้นๆ 


Loading ...
Success