พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพเด็ก

 • Q เด็ก2เดือนปวดท้องบ่อย

  12-02-2017 23:19:40

  เด็ก 2เดือนมีอาการปวดท้องบ่อยกินไกร๊ปวอเตอร์ได้ไหม มีวิธีแก้ไขอย่างไร จะมีอาการตอนกลางคืนร้องไห้งอแง


  14-02-2017 07:43:29

  สวัสดีครับคุณแม่ ภาวะร้องกวนในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น ไม่สบาย มีไข้ ตัวร้อน หิว ผ้าอ้อมเปียก ท้องอืด มีลมในกระเพาะอาหาร อยากให้อุ้ม เป็นต้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องหาสาเหตุเหล่านี้ก่อน ถ้าดูแล้วไม่มีสาเหตุต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็น colic หรือร้องร้อยวันซึ่งภาวะ Colic ปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่นอนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร กลไกอะไร และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าภาวะ colic เกิดจากภาวะที่เด็กมีอาการปวดท้อง ท้องอืด ครับ

  Gripe water เป็นยาน้ำสำหรับเด็กที่ช่วยเรื่องท้องอืด colic กันมานาน ผลิตโดย Wllium Woodward (ชื่อที่ติดอยู่ที่ขวด) ตั้งแต่ปี 1851 และแพร่หลายไปหลายประเทศทั่วโลก ส่วนประกอบของ Gripe water จะแตกต่างกันไปตามแต่ละที่ แต่สวนประกอบหลักๆได้แก่  bicarbonate,  dill seed oil , alcohol, และสารที่ทำให้มีรสชาติหวาน  gripe water ในปัจจุบันมักไม่ใส่ และสารที่ทำให้หวานด้วย  gripe water ที่ผลิตในไทยไม่มี alcohol และ สารที่ทำให้มีรสหวาน

  กลไกของ gripe water เชื่อว่า สาร bicarbonate จะทำให้ค่าความเป็นกรดในกระเพาะลดลง , dill seed oil มีฤทธ์เป็น carminative ช่วยลดอาการท้องอืดได้ และมี alcohol ซึ่งคาดว่าจะมี soothing effect คือทำให้รู้สึกสบายขึ้น นอกจากนั้นสารที่มีลดหวานก็จะมีฤทธิ์ analgesic ทำให้เด็กรู้สึกสบายเข้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีข้อโต้แย้งจากกุมารแพทย์หลายท่านเกี่ยวกับการใช้ gripe water

  1. เนื่องจากภาวะความเป็กกรดในทางเดินอาหาร ไม่ใช่สาเหตุของ colic เพราะฉะนั้นการที่มี bicarbonate เป็นส่วนประกอบอาจไม่ได้มีประโยชน์อะไร แต่อาจเกิดผลข้างเคียงเช่น เกิดภาวะ alkalosis หากใช้ต่อเนื่องและปริมาณมาก

  2. สารหวานที่อยู่ใน gripe water อาจมีผลต่อฟันเด็กได้

  3. alcohol ที่เป็นสวนผสมของ gripe water อาจมีผลข้างเคียงต่อเด็ก

  4. กรรมวิธีนำสมุนไพรที่มาทำ dil oil มีความปลอดภัยเชื่อถือได้หรือไม่

  สรุปในปัจจุบันก็ไม่มีการศึกษาที่สนับสนุนอย่างแน่ชัดเกี่ยวกับการใช้ gripe water ในเด็กทารกที่มีภาวะท้องอืดหรือใช้ในการรักษาภาวะ colic ครับ

Loading ...
Success