พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพเด็ก

 • Q ลูกจับไข้

  11-07-2018 23:34:32

  ลูกผมเป็นไข้ไม่ถึง38แต่เค้านอนหลับดีไม่กวนเราควรปลุกเค้ามาเช็ดตัวมั้ยครับ


  09-08-2018 11:59:52

  สวัสดีครับคุณพ่อ
  ถ้าคุณพ่อวัดอุณหภูมิด้วยปรอท
  แบบยิงหน้าผาก, ยิงหู, หนีบรักแร้
  หรืออมใต้ลิ้น แล้ววัดได้มากกว่า
  หรือเท่ากับ 37.8 องศาเซลเซียส
  ถือว่ามีไข้ ควรปลุกมาป้อนยาลดไข้
  และเช็ดตัวลดไข้
  ซึ่งยาลดไข้ชนิดพาราเซตามอล
  จะทานได้ทุก 4-6 ชั่วโมงครับ

Loading ...
Success