พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สุขภาพจิต

 • Q มีอาการมือสั่น ตัวเกร็งเวลากดดัน

  09-07-2018 18:28:58

  เวลาผมกดดัน หรือ โดนใครจ้องหน้าแล้วทำหน้าตาดุๆ ผมจะมือสั่นๆ ตัวเกร็งๆทำอะไรไม่ถูกครับ เป็นมาได้สักเดือน สองเดือนแล้วครับ ผมอยากรู้ว่าเกิดจากอะไรครับ แล้วมีวิธีแก้อย่างไรบ้างครับ


  11-07-2018 14:16:25

  คงเกิดขึ้นจากภาวะร่างกายมีความเครียดค่ะ เมื่อร่างกายมีความเครียด จะสร้างสารความเครียดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบการทำงานของร่างกาย และความคิด ทั้งในแง่ สมาธิและความควบคุมตัวเอง อาจเริ่มจาก

  1. ทำความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงความโกรธ และอารมณ์ต่างๆของตัวเอง บ่อยๆ จนจำความรู้สึกนั้นได้ และรู้ตัวเร็ว

  2.ทำความเข้าใจถึงที่มา ของอารมณ์นั้นๆ เช่น กลัวเค้าว่า ในสิ่งที่เราไม่เป็น กลัวคนจับผิด เป็นต้น

  3. ตรวจสอบความคิด หาความคิดที่เป็นทางเลือกอื่น

  4. ฝึกผ่อนคลายความเครียด เช่นการฝึกหายใจ (breathing exercise) หรือ ฝึกคลายกล้ามเนื้อ (progressive muscle relaxation)

  ลองฝึกดูนะคะ

Loading ...
Success