พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q น้ำตาลในเลือด

    10-08-2016 13:03:41

    ผมตรวจเจอน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ มีสมุนไพรอะไรช่วยบ้างไหมครับ


    10-08-2016 14:45:18

    การใช้สมุนไพรรักษาเบาหวาน ยังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน ว่าทำให้น้ำตาลลดลง หรือรักษาเบาหวานได้ หากแต่พบผู้ใช้สมุนไพร แล้วเกิดปัญหาตับวาย ไตเสื่อม และมีบางรายเสียชีวิตจากสมุนไพรต่างๆ ดังนั้น ไม่แนะนำให้ใช้ยาสมุนไพรมารักษาเบาหวาน หากมีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นเบาหวานจริง ควรรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนัก 3-5%จากน้ำหนักเดิม (หากอ้วน) ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่หวาน เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างชัดเจน ว่าสามารถทำให้ควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาล หรือยาฉีดอินซูลิน โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณา เพื่อให้ควบคุมเบาหวานได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งสามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตาบอดจากเบาหวานขึ้นตา ไตวาย แผลที่เท้า รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ/สมอง เป็นต้น

Loading ...
Success