พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q ถ้าผ่าตัดไทรอยด์ 2 ข้าง ???

  10-04-2017 17:46:06

  ตัดออกไปข้างนึงแล้วค่ะ เหลือข้างขวา ตอนนี้เหมือนปูดมา 2 ก้อน เคย fna อันตราซาวไป 6 เดือนครั้ง จำนวน 2 ครั้ง พบว่าก้อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง fna ผลปกติ สอบถามแพทย์ที่รักษาก็แนะนำว่าแล้วแต่การตัดสินใจของ pt ประเด็นที่อยากสอบถามกับอาจารย์มีดังนี้ค่ะ เนื่องจากเป็น agolaphobia /panic ทานยาทางจิตเวชเป็นทุนเดิม


  11-04-2017 12:25:38

  ก้อนต่อมไทรอยด์ ปกติเฝ้าระวัง2 อย่าง คือ 

  1. ความเป็นพิษของไทรอยด์ ตรวจจากการเจาะเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT3 FR4 TSH)

  2. การกลายเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง ตรวจโดยอัลตราซาวน์ และเจาะเซลล์ไปตรวจดูทางพยาธิวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์

  หากตรวจทั้ง2 อย่างแล้ว ไม่พบความผิดปกติ ถ้าสามารถติดตามต่อทุก6เดือนถึง1ปี เป็นระยะตลอดชีวิต

  หากไม่อยากตรวจไปตลอดชีวิต สามารถผ่าตัดก้อนออกได้ เเต่ต้องระวังว่าหากผ่าออกไปมาก เหลือเซลล์ไทรอยด์น้อย ทำให้เป็นไฮโปไทรอยด์ ต้องกินยาไทรอยด์ทดแทนตลอดชีวิต

  การรักษาติดตามแบบไหน ขึ้นกับผู้ป่วยและแพทย์ตัดสินใจร่วมกันค่ะ

Loading ...
Success