พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q เจ็บหน้าอก

  22-03-2017 13:39:29

  จะมีอาการเจ็บจี๊ดที่หน้าอกตรงกลางค่อนมาทางซ้ายนิดหนึ่ง จะมีอาการเจ็บเป็นพัก ๆ จะเกี่ยวกับหูรุดปิดเปิดกระเพาะอาหารหรือลิ้นหัวใจไหมค่ะ


  22-03-2017 14:04:29

  อาการเจ็บอกที่เหมือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่น แน่นกลางอก ร้าวไปคอ คาง หรือกรามซ้าย บางครั้งเจ็บจนเหงื่อแตก ตัวเย็น เดินหรือมีกิจกรรมแล้วเจ็บมากขึ้น ทั้งนี้ มักพบในผู้สูงอายุ หรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น เบาหวาน ความดันสูง หรือไขมันในเลือดสูง

  ส่วนการเจ็บจี้ด ไม่ค่่อยเป็นลักษณะเฉพาะของหัวใจขาดเลือด อาจเป็นอาการของเยื่อหุ้มหัวใจได้ แต่มักต้องเหนื่อย นอนราบไม่ได้ เจ็บมากเวลาหายใจเข้าลึกๆ

   ส่วนจะเป็นอาการของลิ้นหัวใจหรือไม่นั้น มักต้องใช้การตรวจร่างกายประกอบค่ะ

  หากไม่แน่ใจ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะ

Loading ...
Success