พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q กังวลเรื่องเบาหวาน

  18-01-2017 23:08:22

  เนื่องจากไปตรวจมามีอาการเบาหวานขึ้นตาเล็กน้อย และมีการลงไต อยากขอคำแนะนำเพิ่มเติม เห็นบอกว่าให้มาตรวจใหม่อีกที และมีโอกาสบรรเทาได้ครับ


  19-01-2017 13:09:21

  การรักษาเบาหวาน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น แผลที่เท้า เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานลงไต 

  ถึงจะมีปัญหาที่ตาและไตแล้ว ก็ควรรักษาเบาหวาน คุมน้ำตาลให้ปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นค่ะ

  ด้งนั้น ควร 

  - คุมให้น้ำตาลสะสม HbA1c < 6.5% โดยดูจากน้ำตาลก่อนรักษา อาจต้องใช้ยาร่วมกันหลายตัว เพื่อให้ออกฤทธิ์ช่วยกันลดน้ำตาล ทั้งที่ ตับ กล้ามเนื้อ ลำไส้

  - คุมความดัน และไขมัน ให้ปกติ 

  - ตรวจติดตามต่อเนื่อง

Loading ...
Success